Digitalizovaná verze a překlad brožury „Rod Prusíků – 1515 – 1970“

Po zdlouhavém procesu konečně zveřejňuji brožurku s nejdůležitějšími informacemi o našem rodu.

Nejdříve bylo nutné oskenovat původní výtisk a digitalizovat jej (tzn. ručně přepsat). Během tohoto procesu byly k dokumentu přidány poznámky s doplňujícími informacemi a odkazy na další zdroje, a také fotografie a vizuální materiály, které bylo možno dohledat na internetu.

Následně proběhl profesionální překlad z Češtiny do Angličtiny a vysázení v systému LaTeX.

Výsledný dokument je volně dostupný na stránce o našem rodu s nadějí, že se velké množství našich příbuzných, kteří již neovládají Češtinu, dozví podrobnosti o svém původu.