Informace o rodu Prusíků

Známá historie rodu Prusíků sahá hluboko do minulosti – nejstarší písemná informace o Vojtěchu Prusíkovi, který žil na gruntu v Sedlci u Kralovic, pochází z roku 1515. Podle všeho je každý nositel jména Prusík potomkem tohoto muže.

Můj praděd Jaromír Prusík se svou ženou Jiřinou v roce 1968 dokončili rozsáhlou rodovou kroniku, která historii téměř celého rodu mapuje.

Ve snaze navázat na tuto tradici proběhly následující aktivity:

  • Překlad brožurky Rod Prusíků od Josefa Prusíka (Jaromírova otce), popisující hlavní rod, do angličtiny
  • Digitalizace rodové kroniky

V nejbližší době plánuji převedení rodokmenu do genealogického datového formátu pomocí myheritage.com. Budu se snažit do tohoto procesu zapojit co největší množství blízkých i vzdálených příbuzných.

Pokud byste chtěli přiložit ruku k dílu nebo pokud máte nějaké otázky, neváhejte mne kontaktovat.

Materiály

This post is also available in: English