Grafologický rozbor písma

  • Určení základní struktury osobnosti (vitální základ, temperament, emoce, racionalita, vůle, sebepojetí, sociabilita)
  • Vhodná pomůcka při výběru školy či zaměstnání, řešení problémů v partnerských vztazích a pro lepší sebepoznání

Ing. Ivana Štětinová

Kontakt: ivastetinova@seznam.cz, +420 728 753 653

Cena: 900,- Kč

Doba vyhotovení: cca 1 měsíc

Co je zapotřebí k rozboru

  • Základní informace: pohlaví, věk, vzdělání, popř. současné povolání, levorukost/pravorukost, zdravotní stav (je-li něco závažného, co by mohlo ovlivnit písmo).
  • Text psaný rukou, nejméně na jednu stránku nelinkovaného papíru formátu A4 (nejlépe dopis s podpisem – může být i fiktivní, lze přiložit i poznámky nebo texty z jiného období, texty budou po vypracování posudku vráceny, bude-li to pisatel vyžadovat). Je potřeba, aby byl psaný za standardní situace – tedy ne ve vlaku, na koleně, po hádce, v nemoci apod.). Obecně platí, čím více písemného materiálu (zejména nepsaného pro účel rozboru) je k rozboru k dispozici, tím lépe – tím přesnější rozbor.
  • Dále může (ale nemusí) být: kresba nejehličnatého stromu a kresba mužské a ženské postavy (vůbec nezáleží na umělecké kvalitě).