Ze Sedlce do Výrova

Dějiny rodu Prusíků · 1515 – 1968 · Jaromír Prusík · ↑Prolog

Třetím Prusíkem, nepočítáme-li Bartoloměje, který opustil domov již v první polovině XVII. století a usadil se nakrátko ve Dřevci, byl první syn rychtáře Blažeje Prusíka Vojtěch, který také opustil domov. Na gruntě v Sedlci zůstal jeho mladší bratr Václav. Vojtěch Prusík narodil se 31. března 1777 za Marie Terezie. Oba bratři seznámili se se svými ženami – sestrami z Výrova č. 18. Svatbu sla­vili společně 8. října 1803. Bylo to v době slávy Napoleonovy. Vojtěch Prusík, který se stal rychtářem ve Výrově u Královic, je budovatelem naší nejsilnější rodové větve tzv. „Výrov“. Budeme o ní obšírně vyprá­vět.