Rodové větve

Dějiny rodu Prusíků · 1515 – 1968 · Jaromír Prusík · ↑Prolog

V předešlých kapitolách o Sedlci a Plasích vylí­čili jsme již krátce život zakladatelů, osmi rodo­vých větví. Devátá větev tzv. „Polská“ tvoří zcela zvláštní kapitolu, neboť jedná se o veliký po­čet potomků českého exulanta Bartoloměje Prusíka pobělohorské doby. Tito lidé nežijí dnes jen v Polsku, ale i daleko za mořem. A zdá se, že v Polsku nejde jen o rodovou větev!

Pro úplný obraz rodu, jak se dnes po tolika staletích jeví, zachycujeme na věčnou paměť všechny jejich po­tomky, pokud se dožili alespoň deseti let. Nejde tedy jen o tzv. „meč“, ale i „přeslici“. Zakladatelé našich rodových větví rodili se v pohnutých dobách francouzské revoluce a napoleonských válek. Všech osm Prusíků – zakladatelů narodilo se v průběhu let 1777 – 1799. Snad bude se zdáti někdy i únavné pročítati všechna jména i životy několika tisíc potomků, ale bez toho nebyl by profil našeho rodu dostatečný. Do potomků po přeslici a tedy nejen po meči, patří mnozí významní lidé, často s pestrými osudy, nemající sice již jméno Prusík, ale přece jen naši krev. Je to dodnes přes 670 jiných jmen.

Zakladatelé

(bude doplněno)