Můj názor na Pozitivní evoluci

Tady je aktualizovaná verze (formulovaná jako reakce na jisté tweety):

Zpočátku předesílám, že chci, aby se situace v téhle zemi měnila (k lepšímu), ale to neznamená, že budu následovat prvního člověka, který tvrdí, že má nějakou vizi, aniž bych ji předtím podrobil velice zevrubné analýze.

Tím spíš, že společnost se teď nachází v poměrně hluboké krizi (nebo spíš řekněme nejistotě), názory se polarizují a lidi – jak ukazuje zkušenost – obvykle mají v takových dobách tendenci věřit slibům jednoduchých řešení. O to větší obezřetnost je potřeba.

Ty říkáš, že „Stačí opravdu vnímat, co říká, a neporušovat zbytečně čtyři dohody (nevytvářet si domněnky) na základě článků jiných lidí o něm.” – to rozhodně může stačit… k tomu, aby s Janečkem člověk začal souhlasit. Ale ne k utvoření vlastního názoru. Samozřejmě, že je dobré vnímat, co říká. Ale taky je dobré vnímat, jak to říká, s jakými lidmi to říká a jak se chová k těm, kteří s ním nesouhlasí. Trochu číst mezi řádky. Protože pokud se pak ukáže, že není všechno zlato, co se třpytí, bude možná pozdě. Čtyři dohody jsou v některých situacích velice užitečná věc, ale stejně jako všechno ostatní v tomhle světě je potřeba aplikovat je rozumně a s rozmyslem. Teď jsme v situaci, kdy já ani ty nemáme nic jiného než domněnky k dispozici a stejně je potřeba se nějak rozhodnout (za nejdůležitější považuju dvě otázky – zda všechno, co říká, myslí upřímně, a zda to vůbec může nějak rozumně fungovat v praxi).

Například když jsi psala, že jemu je moc naprosto ukradená: Třeba to myslí upřímně, to by bylo hrozně super. Ale není způsob, jak to dokázat nebo vyvrátit. Třeba taky velmi mistrně lže a manipuluje. Faktem je, že člověk, který se snaží získat dva miliony lidí na podporu svojí věci, nějakou moc nutně potřebuje, takže mu může být ukradená asi jen těžko.

Ještě k těm domněnkám… mám takový pocit, že nějak předpokládáš, že svůj názor zakládám jenom na tom, co se o Janečkovi dočtu od někoho jiného. To by byla taky domněnka, ne? Navíc v tomhle případě mylná. Navíc když jsem k tomu připsal “každý utvoř si názor sám”…

A co se Landy a Janečka týče (jak se psalo v tom článku), přijde mi dost vypovídající, že se od něj nedistancoval, když vyhrožoval násilím (a nedávno údajně atakoval někoho na Vyšehradě, protože nebyl v míru a lásce). Tohle by člověk, který hlásá pozitivní vývoj a vzájemnou slušnost, rozhodně neměl tolerovat (respektive v mém případě tím ztrácí důvěryhodnost).

Cituji z http://www.kareljanecek.com/aktualne/vyjadreni-k-podpore-daniela-landy:

Vyjádření k podpoře Daniela Landy
Jedním z kritických nedostatků v naší společnosti je schopnost otevřené a upřímné komunikace. Vyjádření Daniela Landy v Českém slavíku bylo velmi kontroverzní až podle některých názorů společensky nevhodné. Za sebe jsem přesvědčen, že Daniel Landa mluví otevřeně a upřímně sděluje to, co si myslí. Jsem si jist, že kdyby většina lidí byla schopna komunikovat alespoň zčásti tak otevřeně jako Daniel Landa, problémy naší země se vyřeší velkou rychlostí.”

Tady vidím hned dva obrovský problémy. Nějak se tady předpokládá, že “člověk říká, co si myslí => je to naprosto v pořádku”, bez ohledu na to, co vlastně říká, že někomu vyhrožuje násilím.

Zadruhé, všímám si (nejen v tomhle případě) velikého důrazu na rychlost, s jakou chce změny prosazovat. Samozřejmě, v téhle společnosti je spousta věcí, které potřebují rychlou nápravu, ale mnohem více než rychlou je potřeba ji zajistit funkční. Promyšlenou. Aby řešením jednoho problému nevznikla řada jiných. Zatím jsem jaksi nezaregistroval, že by se na tohle kladl důraz.

Obecně u Pozitivní evoluce vnímám pár dalších věcí, které mi hodně vadí a získávám z nich pocit, že „to jaksi smrdí”.

 1. Rétorika. Nová slova bez jasné definice, se kterými se najednou všichni ohání. Kdo určuje, kdo je zlojed, jedomil, zluha? Kdo určuje, co se s nimi bude dít? Lidi dávají svoji podporu a tohle se nedomýšlí, což je hrozně nebezpečné. Připomíná mi to newspeak (viz Orwellovo 1984) a to asi nikdy neznačí nic dobrého.

 2. Způsob, jakým se reaguje na nepříjemné otázky nebo nesouhlasné názory. Kdo nesouhlasí a nepodporuje Pozitivní evoluci, je často automaticky považován (nebo označován) za zastánce současného systému, pomatence anebo rovnou zluhu a není ho tedy radno poslouchat.

 3. Zcela obecně si všímám velké snahy všechno jednoduše a jednoznačně definovat – mám pocit, že Janeček vidí věci černobíle (anebo se tak aspoň tváří) a podporuje tenhle nebezpečný způsob myšlení u svých následovníků.

  1. Například „Vyber si. Dobro nebo zlo. Buď a nebo.” (vlna 11) … vždyť v každým je přece trocha od obojího a popírat to akorát způsobuje v člověku nerovnováhu, ne?

  2. „Každému logicky uvažujícímu člověku je jasné, že to je nezneužitelný přísup.” (http://www.youtube.com/watch?v=MmMtYULJahg, cca 0:21:40)… Opět. Kdo nesouhlasí s tím, že navrhovaný volební systém je nezneužitelný, není logicky uvažující? A takových absolutních prohlášení se dá najít dlouhá řada. Možná to je náhoda, možná manipulace. Ale od člověka, který velmi přesně dokáže pracovat s matematickými výrazy, bych podobné schopnosti očekával i ve vyjadřování.

 4. Spojují se tady dvě ne tak docela související věci: fakt, že je pro všechny dobré a výhodné chovat se nějakým způsobem slušně a ke svému okolí, jak se píše na vlnyevoluce.cz (což sice není v principu nic nového, ale zní to velmi pěkně a je podle mě dobře, že zrovna tohle někdo propaguje), a snaha prosadit konkrétní politickou změnu, jiný volební systém. Lidi slyší na to první a spojují si to s druhým. To je podle mě asi vůbec nejnebezpečnější.

 5. Mluvě o té změně volebního systému, Janeček údajně zamýšlí získat podporu dvou milionů lidí, což prý bude stačit, aby provedl svoje změny. Pokud je to pravda, je to zcela nedemokratický přístup. Co těch zbývajících osm milionů? Neříkám, že ústava je bez chyby, ale jen tak ji šmahem přepisovatna popud pětiny občanů je přinejmenším podivné, ne? Nejsem v principu ani proti státnímu převratu, ale i ten by v takovém případě měla podporovat drtivá většina společnosti.

  1. „Pokud propojíme všechny zodpovědné lidi a vysvětlíme těm zpodpovědným lidem, že je to potřeba, že je to klíčový, ačkoliv oni to třeba nechápou, oni si říkají proč volební systém, nevim, mě to nezajímá … tak je to prostě to klíčový, abychom umožnili nastoupit tu cesty obnovy. “ (http://www.youtube.com/watch?v=MmMtYULJahg, 0:37)
   Protimluv. Zodpovědní lidi se nezajímají o volební systém? Zodpovědní lidi si nevytvoří názor, je třeba jim vysvětlovat, co je klíčové? Tady se v podstatě přiznává ke snaze o manipulaci.

 6. Navrhovaný volební systém není vyzkoušený ani prozkoumaný. Kdyby změna prošla, vůbec se nedá předvídat, jaké následky by to mohlo mít. Třeba se v tom skrývá i hrozba diktatury, třeba to nikdo zatím nevidíme, ani Janeček sám není neomylný. Takovéhle věci prostě potřebují nějakou dobu zrát, než se uvedou v praxi. Opět viz příklady z historie – zrovna určitá období politického vývoje v Německu v minulém století jsme ve škole probírali dost podrobně, a z toho, co si pamatuju, tady vidím se současnou situací řadu podobností…

Tohle jsou moje osobní argumenty a důvody, proč Karel Janeček ani Pozitivní evoluce nebudou mít moji podporu.