Vylepšená čeština pro WooCommerce

Na této stránce si můžete stáhnout plugin pro WordPress, který přeloží eshop WooCommerce do češtiny. Je založen na pluginu WooCommerce – čeština 1.9, ale obsahuje řadu dalších překladů – především textů zobrazovaných ve front-endu ve WooCommerce 2.0.7. Pokračování textu Vylepšená čeština pro WooCommerce

Post Access Overview

Nový plugin pro WordPress. Jde v podstatě jen o pomůcku – v administraci pod menu Uživatelé přidá stránku s tabulkou ukazující, který uživatel má přístup ke kterému článku. Používá přitom informace jak z jádra WordPressu, tak z pluginu User Access Manager (který musí být taktéž instalován a aktivní).

Pokračování textu Post Access Overview

Popis formátu WXR

Soubory WXR slouží k uchovávání obsahu blogu a jeho importu do WordPressu.

 • Zdroj zde.
 • Celá stránka je tvořena narychlo, pokud najdete chybu nebo budete postrádat nějaké informace, kontaktujte mne.

Metadata blogu

Základní struktura souboru WXR vypadá následovně:

<rss
	version="2.0"
	xmlns:excerpt="http://wordpress.org/export/1.1/excerpt/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:wp="http://wordpress.org/export/1.1/"
>
	<channel>
		<title>%BLOG_TITLE%</title>
		<description>%BLOG_DESCRIPTION%</description>
		<pubDate>%PUBLICATION_DATE%</pubDate>
		<link>%BLOG_URL%</link>
		<language>%BLOG_LANGUAGE%</language>
		<wp:wxr_version>1.1</wp:wxr_version>
		<wp:base_site_url>%BLOG_HOSTING_URL%</wp:base_site_url>
		<wp:base_blog_url>%BLOG_URL%</wp:base_blog_url>
		%AUTHOR_LIST%
		%CATEGORY_LIST%
		%TAG_LIST%
		%ITEM_LIST%
	</channel>
</rss>
 • %BLOG_TITLE%: titulek blogu
 • %BLOG_DESCRIPTION%: popis blogu (tagline)
 • %PUBLICATION_DATE%: datum vytvoření souboru WXR dle RFC-822
 • %BLOG_LANGUAGE%: primární jazyk blogu (možné hodnoty zde)
 • %BLOG_URL%: url adresa blogu
 • %BLOG_HOSTING_URL%: url adresa hostingu blogu
 • %AUTHOR_LIST%, %CATEGORY_LIST%, %TAG_LIST% a %ITEM_LIST%: viz dále

%AUTHOR_LIST%

Seznam autorů na daném blogu

<wp:author>
	<wp:author_id>%ID%</wp:author_id>
	<wp:author_login>%LOGIN%</wp:author_login>
	<wp:author_email>%EMAIL%</wp:author_email>
	<wp:author_display_name><![CDATA[%DISPLAY_NAME%]]></wp:author_display_name>
	<wp:author_first_name><![CDATA[%FIRST_NAME%]]></wp:author_first_name>
	<wp:author_last_name><![CDATA[%LAST_NAME%]]></wp:author_last_name>
</wp:author>
 • %ID% označení autora, na které se bude dále odkazovat
 • význam ostatních položek by měl být zřejmý ;-)

%CATEGORY_LIST%

Seznam kategorií

<wp:category>
	<wp:term_id>%TERM_ID%</wp:term_id>
	<wp:category_nicename>%NICENAME%</wp:category_nicename>
	<wp:category_parent>%PARENT_NICENAME%</wp:category_parent>
	<wp:cat_name><![CDATA[%NAME%]]></wp:cat_name>
</wp:category>
 • %TERM_ID% ? (nejasný význam, možná ani není nutné)
 • %NICENAME% směrodatné označení kategorie
 • %NAME% název kategorie, jak se bude zobrazovat čtenářům

%TAG_LIST%

Seznam tagů

<wp:tag>
	<wp:term_id>%TERM_ID%</wp:term_id>
	<wp:tag_slug>%NICENAME%</wp:tag_slug>
	<wp:tag_name><![CDATA[%NAME%]]></wp:tag_name>
</wp:tag>
 • významy položek analogicky kategoriím

%ITEM_LIST

Seznam příspěvků, stránek a příloh. Následující platí pro články:

<item>
	<title>%TITLE%</title>
	<link>%LINK%</link>
	<pubDate>%DATE_RFC%</pubDate>
	<dc:creator>%AUTHOR%</dc:creator>
	<guid isPermaLink="false">%UNIQUE_IDENTIFIER%</guid>
	<description></description>
	<content:encoded><![CDATA[%CONTENT%]]></content:encoded>
	<excerpt:encoded><![CDATA[%EXCERPT%]]></excerpt:encoded>
	<wp:post_id>%POST_ID%</wp:post_id>
	<wp:post_date>%DATE%</wp:post_date>
	<wp:post_date_gmt>%DATE_GMT%</wp:post_date_gmt>
	<wp:comment_status>%COMMENT_STATUS%</wp:comment_status>
	<wp:ping_status>%PING_STATUS%</wp:ping_status>
	<wp:post_name>%SLUG%</wp:post_name>
	<wp:status>%STATUS%</wp:status>
	<wp:post_parent>%PARENT%</wp:post_parent>
	<wp:menu_order>%MENU_ORDER%</wp:menu_order>
	<wp:post_type>%POST_TYPE%</wp:post_type>
	<wp:post_password>%PASSWORD%</wp:post_password>
	<wp:is_sticky>%STICKY%</wp:is_sticky>
	<category domain="category" nicename="%CATEGORY_NICENAME%"><![CDATA[%CATEGORY_NAME%]]></category>
	...
	<category domain="tag" nicename="%TAG_NICENAME%"><![CDATA[%TAG_NAME%]]></category>
	...
	<wp:postmeta>
		<wp:meta_key>%META_KEY%</wp:meta_key>
		<wp:meta_value><![CDATA[%META_VALUE%]]></wp:meta_value>
	</wp:postmeta>
	...
	%COMMENT_LIST%
</item>

Elementy category a wp:postmeta se mohou opakovat vícekrát.

 • %TITLE% titulek
 • %LINK% odkaz na článek na původním blogu
 • %DATE_RFC% datum publikování dle RFC-822
 • %AUTHOR% autor (%AUTHOR_LOGIN%, viz. výše)
 • %UNIQUE_IDENTIFIER% nějaký unikátní identifikátor
 • %CONTENT% obsah
 • %EXCERPT% stručný výtah
 • %POST_ID% unikátní id
 • %DATE% datum publikování ve formátu YYYY-MM-DD HH:mm:ss
 • %DATE_GMT% totéž v GMT
 • %COMMENT_STATUS% == open
 • %PING_STATUS% == open
 • %SLUG% identifikátor použitelný v url
 • %STATUS% stav článku, viz. zde
 • %PARENT% id nadřazeného článku
 • %MENU_ORDER% ? (pravděpodobně má význam pro stránky)
 • %POST_TYPE% == post|attachment|page(?)|media(?)
 • %PASSWORD% plaintext heslo pro zašifrované články
 • %STICKY% == 0|1