Motto

Dějiny rodu Prusíků · 1515 – 1968 · Jaromír Prusík · ↑Prolog

Život

Jist buďte smrtí: potom smrt i život
vám budou sladší. Se svým životem
tak rozumujte: pozbudu-li tě,
tož pozbudu, co pošetilec jen
rád uchová: jsi dech a podroben
všem povětrným vlivům, kterými
tvůj byt je každou chvíli ohrožen.
Smrt má tě za blázna, nebo klopotně
jí ubíhaje, stále pádíš za ní.

William Shakespeare

Domovina

Mám rád nade všecko pravé lidské štěstí,
které musí dopřát člověk stejně všem.
Mám rád kameny i čerstvé ratolesti,
nade všecko miluji svou rodnou zem.
Nade všecko miluji svou malou ves.
Má ji každý člověk, ať je odkudkoli.
Nechat si ji urvat někým, strašně bolí.
Žíti bez vlasti je žíti hůř než pes.
Malé, nejmenší i velké národy,
máme všichni stejné závazky a práva,
psaná přísným prstem větru na vody,
na prapory států, jimiž lidstvo mává,
právo rozhodovat jménem většiny
rodným jazykem a ve své rodné zemi
o tom, co je stejně milováno všemi,
o štěstí a osudech své otčiny.

Vítězslav Nezval