wpdeploy.sh – skript pro jednoduché zavedení WordPressu na server

Tento skript se postará o stažení a instalaci WordPressu (včetně vytvoření databáze).

Pár poznámek na úvod:

 • Skript jsem psal pro vlastní potřebu a není tedy zcela univerzální. Samozřejmě nemohu tedy poskytnout záruky, že na vašem stroji bude dělat to, co chcete, ani to, co by podle mého názoru dělat měl. Použití na vlastní zodpovědnost. Nicméně, jakékoliv dotazy se rád pokusím zodpovědět.
 • Pravděpodobně bude nutné alespoň upravit předdefinované hodnoty proměnných.
 • Předpokládá se použitý webový server lighttpd, MySQL a nainstalovaný nástroj WP-CLI.
 • Skript by měl spustit uživatel root.

Použití:

$ sh wpdeploy.sh

Co skript všechno dělá:

 1. Sběr dat (hostname, umístění souborů WordPressu, údaje pro MySQL, atd…)
 2. Stažení a rozbalení nejnovější verze WordPressu
 3. Konfigurace lighttpd
 4. Vytvoření databáze MySQL
 5. Vygenerování hesla pro admina a instalace WordPressu
 6. Doladění konfigurace wp-config.php
 7. Instalace vybraných pluginů a šablon
 8. Oprava vlastníka a přístupových práv k souborům

wpdeploy.sh verze 2 (26.12.2013) – download

 

#!/bin/bash
 
#################################################################################
#	wpdeploy.sh																	#
#################################################################################
#																				#
#	A bash script for easy deployment of WordPress site on Gentoo with 			#
#	lighttpd web server.														#
#																				#
#	See http://bit.ly/1cAuCAC for more information.								#
#																				#
#	Copyright (C) 2013 Zaantar (zaantar@zaantar.eu)								#
#																				#
#################################################################################
#																				#
#	This program is free software: you can redistribute it and/or modify
#	it under the terms of the GNU General Public License as published by
#	the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or			#
#	(at your option) any later version.											#
#																				#
#	This program is distributed in the hope that it will be useful,				#
#	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of				#
#	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the				#
#	GNU General Public License for more details.								#
#																				#
#	You should have received a copy of the GNU General Public License			#
#	along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#																				#
#################################################################################
 
### predefined constants ###
 
# names of these variables are quite self-explanatory...
WWW_BASEDIR=/var/www/
DOWNLOAD_URL=http://wordpress.org/latest.tar.gz
DEFAULT_GROUP=lighttpd
DEFAULT_USER=lighttpd
LIGHTTPD_CONFIG_PATH=/etc/lighttpd/
DEFAULT_LIGHTTPD_CONFIG_FILE=lighttpd.conf
WP_CONFIG_LANG="cs_CZ";
WP_CONFIG_CUSTOM="define('FS_METHOD', 'direct');"
DEFAULT_ADMIN_USER="zaantar"
DEFAULT_ADMIN_EMAIL="zaantar@zaantar.eu"
 
### helper functions ###
 
# values for terminal output formatting
COLOUR_BTW='\033[90m'
COLOUR_WHITE='\033[01;37m'
COLOUR_RESTORE='\033[0m'
COLOUR_RED='\033[91m'
 
function echo_white() {
  echo -e "\n$COLOUR_WHITE$1$COLOUR_RESTORE"
}
 
function echo_btw() {
  echo -e "$COLOUR_BTW$1$COLOUR_RESTORE"
}
 
function strip_trailing_slashes() {
	echo `sed 's#/*$##;s#^/*##' <<< $1`
}
 
function lowercase() {
	echo $1 | tr '[:upper:]' '[:lower:]'
}
 
### introduction ###
echo_white "wpdeploy.sh"
echo "Copyright (C) 2013 Zaantar (zaantar@zaantar.eu)"
echo "This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY."
echo "This is free software, and you are welcome to redistribute it"
echo "under certain conditions. See http://www.gnu.org/licenses/ for details."
echo
 
### user input ###
echo_white "Stage 0: Data collection."
 
# web domain
read -p "Host name (e.g. for http://blog.zaantar.eu enter blog.zaantar.eu): " WP_HOSTNAME
WP_HOSTNAME=$(strip_trailing_slashes $WP_HOSTNAME)
WP_URL="http://$WP_HOSTNAME"
echo_btw "WP_HOSTNAME=$WP_HOSTNAME"
echo
 
# wordpress installation
read -p "WordPress installation location relative to $WWW_BASEDIR: " WP_RELATIVEDIR
WP_RELATIVEDIR=$(strip_trailing_slashes $WP_RELATIVEDIR)
WP_PATH="$WWW_BASEDIR$WP_RELATIVEDIR"
echo_btw "WP_PATH=$WP_PATH"
echo
 
# file group and owner
read -p "Owner (or owner:group) for WordPress files [$DEFAULT_USER:$DEFAULT_GROUP]: " OWNERS
if [ -z "$OWNERS" ];
then
  OWNERS="$DEFAULT_USER:$DEFAULT_GROUP"
fi
echo_btw "OWNERS=$OWNERS"
echo
 
# what to chmod?
WP_FIRST_DIR=`echo $WP_RELATIVEDIR | cut -f1 -d"/"`
echo_btw "WP_RELATIVEDIR = $WP_RELATIVEDIR, WP_FIRST_DIR = $WP_FIRST_DIR"
echo -e "Do you want to chmod and chown from \n\t(a) $WWW_BASEDIR$WP_FIRST_DIR\nor\t(b) $WP_PATH?"
read -p "Your choice [b]: " CHMOD_OPTION
CHMOD_OPTION=$(lowercase $CHMOD_OPTION)
if [ "$CHMOD_OPTION" == "a" ];
then
	CHMOD_PATH="$WWW_BASEDIR$WP_FIRST_DIR"
else
	CHMOD_PATH="$WP_PATH"
fi
echo_btw "CHMOD_PATH = $CHMOD_PATH"
echo
 
# lighttpd
read -p "lighttpd config file to append to [$DEFAULT_LIGHTTPD_CONFIG_FILE]: " LIGHTTPD_CONFIG_FILE
if [ -z "$LIGHTTPD_CONFIG_FILE" ];
then
  LIGHTTPD_CONFIG_FILE=$DEFAULT_LIGHTTPD_CONFIG_FILE
fi
LIGHTTPD_CONFIG_FILE="$LIGHTTPD_CONFIG_PATH$LIGHTTPD_CONFIG_FILE"
echo_btw "LIGHTTPD_CONFIG_FILE=$LIGHTTPD_CONFIG_FILE"
echo
 
# manipulate with database?
read -p "Create new database (Y/n)?: " MYSQL_CREATE
MYSQL_CREATE=$(lowercase $MYSQL_CREATE)
echo
 
# mysql database name
read -p "MySQL database and user name for WordPress: " MYSQL_DB_NAME
MYSQL_USER_NAME=$MYSQL_DB_NAME
echo
 
if [ "$MYSQL_CREATE" != "n" ];
then
  # mysql root password
  read -s -p "MySQL root password: " MYSQL_ROOT_PASSWORD
  echo
else
  # mysql user password
  read -s -p "Password for the database: " MYSQL_USER_PASSWORD
  echo
fi
 
# wp credentials
read -p "Site title [$WP_HOSTNAME]: " SITE_TITLE
if [ -z "$SITE_TITLE" ];
then
  SITE_TITLE=$WP_HOSTNAME
fi
echo
 
 
read -p "WordPress admin username [$DEFAULT_ADMIN_USER]: " ADMIN_USER
if [ -z "$ADMIN_USER" ];
then
  ADMIN_USER=$DEFAULT_ADMIN_USER
fi
echo_btw "ADMIN_USER=$ADMIN_USER"
echo
 
 
read -p "WordPress admin e-mail [$DEFAULT_ADMIN_EMAIL]: " ADMIN_EMAIL
if [ -z "$ADMIN_EMAIL" ];
then
  ADMIN_EMAIL=$DEFAULT_ADMIN_EMAIL
fi
echo_btw "ADMIN_EMAIL=$ADMIN_EMAIL"
echo
 
read -p "Press any key to begin... " -n1 -s
echo
 
### copy wordpress files ###
echo_white "Stage 1: Download and extract WordPress files."
 
echo "Create target directory $WP_PATH..."
mkdir --parents $WP_PATH
 
echo "Download wordpress files and extract them..."
wget -O - $DOWNLOAD_URL | tar -zxf - --directory $WP_PATH --strip 1
 
 
### configure lighttpd ###
echo_white "Stage 2: Lighttpd"
 
# see https://zaantar.eu/2013/06/domaci-server-s-gentoo-wordpress-na-lighttpd/ (czech)
# for more information about wordpress on lighttpd
echo "Configuring lighttpd file..."
echo "$(cat <<EOF
 
# WordPress configuration for $WP_RELATIVEDIR
# Generated by wpdeploy.sh (https://zaantar.eu)
\$HTTP["host"] =~ "(^|www\.)$WP_HOSTNAME" {
  server.document-root = var.basedir + "/$WP_RELATIVEDIR"
  url.rewrite-final = (
    "^/(wp-admin|wp-includes|wp-content)/(.*)" => "\$0", # Exclude some directories from rewriting
    "^/(.*.php?.*)" => "\$0", # Exclude .php files at root from rewriting
    "^/(.*)$" => "/index.php/\$1" # Handle permalinks and feeds
  )
}
 
EOF
)" >> $LIGHTTPD_CONFIG_FILE
 
 
echo "Restarting lighttpd service..."
rc-service lighttpd restart
 
 
### create mysql database ###
echo_white "Stage 3: MySQL database."
 
if [ "$MYSQL_CREATE" != "n" ];
then
 
  echo "Generate password for new user..."
  MYSQL_USER_PASSWORD=$( < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-32})
 
  echo "Create the database..."
  echo "create database $MYSQL_DB_NAME; grant all on $MYSQL_DB_NAME.* to '$MYSQL_USER_NAME'@'localhost' identified by '$MYSQL_USER_PASSWORD';" | mysql -v -u root --password=$MYSQL_ROOT_PASSWORD
 
else
  echo "Skipping..."
fi
 
 
### wordpress config ###
echo_white "Stage 4: wp-config.php"
 
echo "CD to $WP_PATH..."
cd "$WP_PATH"
 
# now we start using WP CLI. you should see http://wp-cli.org/ for more information
echo "Create wp-config.php file..."
wp core config --dbname=$MYSQL_DB_NAME --dbuser=$MYSQL_USER_NAME --dbpass=$MYSQL_USER_PASSWORD --locale=$WP_CONFIG_LANG --extra-php <<PHP
 
$WP_CONFIG_CUSTOM
 
PHP
 
 
### installation ###
echo_white "Stage 5: Installation"
 
# generate password for admin
ADMIN_PASSWORD=$( < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-32})
echo -e "WordPress admin password: $COLOUR_RED$ADMIN_PASSWORD$COLOUR_RESTORE"
 
wp core install --url="$WP_URL" --title="$SITE_TITLE" --admin_user="$ADMIN_USER" --admin_email="$ADMIN_EMAIL" --admin_password="$ADMIN_PASSWORD"
 
### initial configuration ###
echo_white "Stage 6: Initial site configuration"
 
# install "default" plugins and themes (for my purposes)
wp plugin install wordpress-logging-service --activate
wp plugin install superadmin-helper --activate
wp plugin install login-security-solution --activate
wp plugin install reply-to
wp plugin install codestyling-localization --activate
wp plugin install hotfix --activate
wp plugin install wp-maintenance-mode --activate
wp plugin install admin-bar-login
wp plugin install backwpup
wp plugin install http://genesisthemes.de/wp-content/uploads/2013/05/backwpup-humility_100-rc1.zip --activate
wp plugin install automatic-updater
wp plugin install wordpress-language --activate
wp theme install montezuma
 
 
### cleanup ###
echo_white "Stage 7: Polishing and cleanup"
 
echo "Change user ownership and permissions..."
echo_btw "CHMOD_PATH = $CHMOD_PATH, OWNERS = $OWNERS"
chown -R "$OWNERS" "$CHMOD_PATH"
chmod -R ug+rwx "$CHMOD_PATH"
 
 
### finished ###
echo_white "Finished. Happy blogging!"

This post is also available in: English

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..