Domácí server s Gentoo: /tmp v RAM

Úvod, vysvětlení a návod na ArchWiki

Zjištění údajů o paměti:

cat /proc/meminfo

Články a diskuze ohledně tmpfs a ramfs:

Do /etc/fstab přidat řádek:

# <fs> <mountpoint> <type> <opts>              <dump/pass>
tmpfs /tmp     tmpfs  mode=1777,nosuid,nodev,size=400M 0 0

This post is also available in: Czech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.