Domácí server s Gentoo: WordPress na lighttpd

Zde popíšu přesun existující instalace WordPressu na lighttpd.

 1. Ve WordPressu si nainstalujte plugin WP Migrate DB.
 2. Nakopírujte kořenový adresář WordPressu do var/www/sub.domain.tld/pages.
 3. Pomocí WP Migrate DB proveďte export databáze (je nutné zadat cestu z předchozího kroku).
 4. Vytvořte v MySQL databázi a uživatele pro WordPress:
  CREATE DATABASE database_name;
  GRANT ALL ON database_name.* TO 'database_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
  QUIT;
 5. Importujte databázi WordPressu: Pravděpodobně bude potřeba do SQL dumpu přidat USE database_name;, aby MySQL vědělo, do jaké databáze se bude importovat. Potom spusťte
  mysql -u root -p < dump.sql
 6. Upravte wp-config.php v novém umístění a aktualizujte informace o databázi.
 7. Upravte konfiguraci lighttpd v /etc/lighttpd/lighttpd.conf:
  # zaantar.eu (WordPress)
  $HTTP["host"] =~ "(^|www\.)zaantar.eu" {
   
    var.www-root = var.basedir + "/zaantar.eu"
    server.document-root = var.www-root + "/pages"
   
    url.rewrite-final = (
   
      # Exclude some directories from rewriting
      "^/(wp-admin|wp-includes|wp-content)/(.*)" => "$0",
   
      # Exclude .php files at root from rewriting
      "^/(.*.php?.*)" => "$0",
   
      # Handle permalinks and feeds
      "^/(.*)$" => "/index.php/$1"
    )
  }

  Poznámky:

  • server.document-root musí být cesta z druhého kroku návodu.
  • $HTTP["host"] =~ "(^|www\.)zaantar.eu" zajistí, že web bude fungovat s i bez www. Pokud chcete umožnit jen jedno z toho, zadejte např. $HTTP["host"] == "www.zaantar.eu".
  • Řešení přepisovacích pravidel je u lighttpd pro WordPress poměrně otevřený problém, doporučuji přečíst tento článek.
 8. Pak už stačí jen restartovat lighttpd:
  /etc/init.d/lighttpd restart

This post is also available in: Czech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.