Domácí server s Gentoo: BitTorrent Sync

Distribuované automatické zálohování.

“Automatically sync files via secure, distributed technology.” — BitTorrent Labs

su -
# stahnout, rozbalit a nakopirovat binarku btsync do spravneho umisteni
cd /tmp
# Adresa souboru z BitTorrent Labs:
wget http://btsync.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/btsync_i386.tar.gz 
tar -zxf btsync_i386.tar.gz
mv btsync /usr/bin/
# uzivatel pro btsync
useradd -s /sbin/nologin -g daemon -m btsync
# init skript
nano -w /etc/init.d/btsync

Do souboru /etc/init.d/btsync (tj. init skript pro btsync) napište:

#!/sbin/runscript
 
USER="btsync"
GROUP=`id -ng "$USER"`
DAEMON=/usr/bin/btsync
CONFIG="/home/btsync/.btsync"
 
depend() {
  need net
  use logger
}
 
start() {
  if [ -f $CONFIG ]; then
    ebegin "Starting BTSync for $USER"
    start-stop-daemon -b -S -u $USER -x $DAEMON -- --config $CONFIG
    eend $?
  else
    eerror "Couldn't start BTSync for $USER (no $CONFIG found)"
  fi
}
 
stop() {
  ebegin "Stopping btsync for $USER"
  start-stop-daemon -K -u $USER -x $DAEMON
  eend $?
}

Potom:

# umoznit spusteni skriptu
chmod +x /etc/init.d/btsync
# spustit pri bootovani systemu
rc-update add btsync default
# konfigurace btsync
cd /home/btsync/
btsync --dump-sample-config > .btsync
nano -w .btsync

Konfigurační soubor je ve formátu JSON, obsažené komentáře by měly postačit pro porozumění obsahu. Je vhodné nastavit cestu pro soubor s pid, jinak si může btsync stěžovat. Dejte si pozor na vlastnictví a přístupová práva v /home/btsync (chown, chgrp).

# vytvorit adresar pro pomocna data btsync
mkdir /home/btsync/.sync
# umoznit zapis do pid file
cd /var/run/
touch btsync.pid
chown btsync btsync.pid
chgrp daemon btsync.pid
# spustit btsync daemon
/etc/init.d/btsync start

Následně můžete přistoupit do webového rozhraní, pokud jste si ho nakonfigurovali, přes http://adresa-serveru:8888.

Zdroje

This post is also available in: Czech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.