Domácí server s Gentoo: SSH

Velmi užitečné jsou instrukce na Gentoo Wiki. Pokud plánujete mít SSH přístupné zvenčí, vřele doporučuji vynutit pro přihlášení certifikát.

RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
ChallengeResponseAuthentication no
UsePAM yes
AllowUsers yourusername

sshguard

Sshguard nainstalujte, pokud chcete posílit zabezpečení SSH a bránit se proti případným brute-force útokům.

What is sshguard?

Sshguard monitors servers from their logging activity. When logs convey that someone is doing a Bad Thing, sshguard reacts by blocking he/she/it for a bit. Sshguard has a touchy personality: when a naughty tyke insists disturbing your host, it reacts firmer and firmer. — sshguard.net

Yet another ssh brute force attack and how to protect against it with iptables and sshguard – Tento návod mi pomohl nějak se dostat do problematiky, v praxi jsem ovšem postupoval trochu odlišně.

Co se týče použitých iptables, k dispozici je vyčerpávající seriál na root.cz.

# instalovat sshguard a iptables
sshguard emerge -av iptables sshguard
# nastavit iptables, aby prijimaly pravidla od sshguard
# nahradte 22 cislem portu, na kterem vam bezi ssh
iptables -N sshguard
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j sshguard
# ulozit zmeny v iptables
/etc/init.d/iptables save
# spustit-zastavit-spustit pro projeveni zmen
/etc/init.d/iptables start; /etc/init.d/iptables stop; /etc/init.d/iptables start
# kontrola, zda jsou pravidla pridana
iptables -L -v

Jelikož používám syslog-ng, stačí do /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf přidat následující řádky:

#create a new destination for sshguard
destination sshguardproc {
    program("/usr/sbin/sshguard"
        template("$DATE $FULLHOST $MESSAGE\n"));
};
#creates a filter called f_sshlogs for auth and authpriv system logs
filter f_sshlogs { facility(auth, authpriv) and match("sshd"); }; # for sshguard
log { source(src); filter(f_sshlogs); destination(sshguardproc); };

a sshguard by měl být funkční.

This post is also available in: Czech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.