Specifikace torrentoidního protokolu

Budeme mít dva základní typy komunikace.

Node ↔ Tracker

 • Spojení může začít kterákoliv strana. Tracker posílá “HELO NODE” a node odpovídá “HELO TRACKER” (nebo v opačném pořadí). Tím je session považována za započatou.
 • Udržování session probíhá pomocí zprávy “NOOP” (druhá strana odpoví stejně).
 • Požadavky na chunks mohou přijít taktéž z obou směrů. K tomu slouží zpráva INEED v jedné z následujících variant:
  • INEED ALL” je žádost na poslání celého seznamu dostupných chunks (v případě, že zasílá tracker) anebo maximálního přípustného seznamu ostatních uzlů (v případě, že zasílá node; co znamená “maximální přípustný”, to si určuje tracker).
  • INEED SOURCES number_of_sources” zasílá node trackerovi a žádá number_of_sources adres dalších uzlů (které ještě nemá). Tracker může nebo nemusí vyhovět.
  • INEED chunks” zasílá node trackerovi a žádá zdroje, které mají konkrétně chunks.
 • chunks je seznam prvků oddělený mezerami, kde prvek je buď id jednoho chunku (celé kladné číslo) anebo “id_fromid_to” celý interval chunks
 • Na žádost INEED odpovídá uzel zprávou IHAVE, a to některou z variant:
  • IHAVE ALL“, tzn. daný uzel je seeder
  • IHAVE NONE“, tzn. uzel je právě začínající leecher
  • IHAVE chunks” (seznam chunks viz. výše)
 • Tracker na INEED odpovídá zprávou “NODES NONE“, pokud žádné dostupné uzly momentálně nevyhovují dotazu, anebo “NODES node_list“, kde node_list je seznam prvků ip:port oddělených mezerami.
 • Node může trackerovi nahlásit, že je pro něj jiný node nedostupný, pomocí zprávy “TOOFAR node_ip“.
 • Oznámení o ukončení session se provádí zprávou “BYEBYE“. Tu smí zaslat node komukoliv a tracker seederovi.
 • V případě nerozpoznané, špatně formulované nebo nevhodné zprávy je session resetována zprávou “BLAHBLAHBLAH

Node ↔ Node

 • Session je zahájena výměnou zpráv “HELO NODE“, udržuje se zprávou “NOOP” a ukončuje “BYEBYE“.
 • Používají se zprávy INEED, IHAVE stejně jako u komunikace s trackerem.
 • Požadavek na stažení konkrétního chunku je “GET chunk_id“, na což může druhá strana odpovědět následujícími způsoby:
  • PUT chunk_data” – samotný přenos.
  • WAIT” – počkat dvě minuty, pokud nepřijde PUT. Pak zkoušet znova.
  • NOTNOW” – druhý node je příliš zaneprázdněn, zkusit později.
 • Nesrozumitelnost komunikace je druhé straně oznámena zprávou “BLAHBLAHBLAH“.

This post is also available in: Czech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.