NDBI025 Databázové systémy

  • přednáší Skopal
  • cvičí Vajbar
  • Materiály z ČVUT
  • Lehce zestručněné a zpřehledněné výpisky ze slidů o transakcích
  • Normalizace schémat relací: http://web.archive.org/web/20080805014412/http://www.datamodel.org/NormalizationRules.html

This post is also available in: Czech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.