Funkce trackeru a node

Tracker

Inicializace

 • Načtení dat z .torrentu
 • Navázáná session se seedery (přidělení session_id)
 • Otevření portu pro leechery

Připojení nového leechera

 • Navázání session, získání informací IHAVE, zaslání adresy jednoho seedera

Příjem zpráv

 • IHAVE: uložení získaných informací k příslušní session (bitová mapa stažených chunks?)
 • INEED: vrátit nějakou adresu leechera/seedera
  • U záznamu žádajícího uzlu si pamatovat, které adresy ostatních uzlů mu již byly zaslány (příp. ukládat i informaci o tom, které uzly mají jeho adresu)
  • Preferovat málo vytížení leechery. Seedeři mají ještě nižší prioritu.
 • TOOFAR – uložit a při vyhledávání zdroje pro nějaký uzel tento vynechat
 • NOOP – odpovědět taktéž NOOP a resetovat počítadlo timeoutu session

Spojení TCP

 • Zapouzdřující třída.
 • Výpadky neřešit a spojení obnovovat, až když chceme něco poslat, nebo umožnit navázání na příslušnou session.

Session timeout nebo BYEBYE

 • Ukončení TCP spojení
 • Odebrat uzel ze seznamu
 • Upravit informaci o referencích na ostatní uzly

Node

Inicializace

 • Načtení souboru .torrent
 • Načtení stavu souboru
 • Kontrola staženého souboru?
 • Navázání session s trackerem, odeslání INEED

Hledání dalších zdrojů chunku

 • Může běžet několik hledání paralelně (ovšem jen určitý počet chunks dopředu, abychom zbytečně nezískávali infromace, které pak už nebudou aktuální). Požadavky na hledání se budou zařazovat do FIFO fronty
 • Dotazy okolním uzlům INEED (u kterých ještě nevíme, že by chunk měli). Pokud v žádné odpovědi IHAVE hledaný chunk nebude, zkusíme se obrátit na tracker pro další adresy uzlů (těm už speciální INEED posílat nemusíme).

Stahování chunku

 • Může běžet nekolik paralelně (nezávisle na hledání)
 • Udržujeme seznam chunků setříděný podle dostupnosti a zkoušíme stahovat od nejnedostupnějších (ale dostupných). Žádáme postupně od uzlů, od kterých zatím nic nestahujeme (a seeder má nejnižší prioritu).
 • U uzlu každá další odpověď NOTNOW ==> zdvojnásobení prodlevy, než umožníme další dotaz jeho směrem.

Session timeout

 • Udržujeme seznam IP a počet timeoutů/doba spojení. Pokud je někde překročen threshold, nahlásíme TOOFAR trackeru a odebereme ze seznamu.

Dotažené chunks

 • Jednou za čas budeme posílat nové IHAVE trackeru a některým uzlům.

Požadavek na chunk

 • GET – vyhovět bez váhání, pokud nejsme přetížení (poslat PUT a dekrementovat prioritu žádajícího uzlu na nulu).
 • Pokud je víc požadavků než volných slotů, udržujeme prioritní frontu. Tomu, kdo je ve frontě první, posíláme vždy WAIT, ostatním NOTNOW. V obou případech inkrementujeme prioritu žádajícího uzlu.

Stažený celý soubor

 • Budeme si udržovat počet chybějících chunks, abychom měli snadný přehled
 • Vyplivneme soubor do cílového umístění
 • Odešleme trackeru IHAVE ALL
 • Ukončíme session se seedy

This post is also available in: Czech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.